Přihláška

Přihláška ke členství v občanském sdružení World Pheasant Association
Czech Republic and Slovakia

 

Údaje

    Osobní údaje

  • Bydliště:

  • Kontakty:

  • Žadatel tímto žádá o získání členství v občanském sdružení World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia. Žadatel souhlasí se stanovami sdružení a hodlá se dle svých možností podílet na činnosti sdružení a spolupracovat při naplňování jeho cílů. Dále se v případě řádného členství zavazuje platit členské poplatky ve výši schválené členskou schůzí (500 Kč). Členské poplatky se hradí bankovním převodem na účet číslo 2800315149/2010, nebo pokladníku sdružení. Účet je transparentní, tj. je možnost transakce sledovat na stránkách Fio banky.

    Žadatel svým podpisem souhlasí se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů pro vnitřní, administrativní účely občanského sdružení. Tyto činnosti budou prováděny pouze sdružením v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytnut na dobu, kdy žádá o přijetí do občanského sdružení a na dobu členství v občanském sdružení. Žadatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, které o něm sdružení uchovává, a na jejich opravu, a dále práva stanovená v § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Žadatel potvrzuje, že všechny údaje jsou pravdivé a přesné.

 

Kontrola