Přihláška

Přihláška ke členství ve spolku

World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia z. s.

 

Údaje

  Osobní údaje

 • Bydliště:

 • Kontakty:

 • Žadatel tímto žádá o získání členství ve World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia z. s. Žadatel souhlasí se stanovami spolku a hodlá se dle svých možností podílet na činnosti spolku a spolupracovat při naplňování jeho cílů. Dále se v případě řádného členství zavazuje platit členské poplatky ve výši schválené členskou schůzí (500,- Kč). Členské poplatky se hradí bankovním převodem na účet číslo 2800315149/2010 (pro platby v CZK v ČR) a 2800315149/8330 (pro platby v EUR v SR), nebo pokladníku sdružení. Účet je transparentní, tj. je možnost transakce sledovat na stránkách Fio banky.

  Žadatel svým podpisem souhlasí se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů pro vnitřní, administrativní účely zapsaného spolku. Tyto činnosti budou prováděny pouze spolkem v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytnut na dobu, kdy žádá o přijetí do spolku a na dobu členství ve spolku. Žadatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, které o něm spolek uchovává, a na jejich opravu, a dále práva stanovená v § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Žadatel potvrzuje, že všechny údaje jsou pravdivé a přesné.

 

Fieldset

   

  Kontrola