Listina dárců

Náš spolek podpořili dary tito lidé a firmy:

Snímek obrazovky 2014-03-01 v 0.18.10

Nejúspěšnějším členem našeho spolku ve shánění dárců byl pan Ing. René Janosch v roce 2013. „René i touto cestou moc děkujeme.“

Našim dárcům ještě jednou děkujeme za jejich důvěru a štědrost. Jako malou pozornost a výraz našeho vděku dostali všichni naši dárci děkovací listiny. Vytvořili jsme tři typy listin, podle projektů na který dárci přispěli. Ti co přispěli na více projektů, dostali také několik příslušných listin.

                                        Untitled2Untitled1 Untitled

Zde si můžete přečíst otevřený dopis, kterým jsme poděkovali dárcům za jejich přízeň a velkorysost. Text dopisu 

Všem, kteří zvažují možnost naši činnost podpořit, chceme garantovat několik věcí:

Nejsme pseudoekologický spolek zabývající se kontroverzními environmentálními projekty, které často přírodě více škodí, než pomáhají.

Na našich projektech spolupracujeme se špičkovými odborníky v našem oboru z České republiky i ze zahraničí. Čestnými členy našeho spolku jsou kurátoři ptáků ze zoologických zahrad, uznávaní v mnoha zemích Evropy. V našich řadách naleznete vynikající dlouholeté chovatele ptáků řádu hrabaví (Galliformes).

Podpora záchranného projektu bažanta Edwardsova. Pokud podpoříte tento projet, přímo se podílíte na záchraně tohoto druhu, v přírodě možná již vyhynulého. Až navštívíte pražskou, plzeňskou nebo libereckou zoo, můžete svým dětem hrdě ukázat, že tento druh bažanta přežívá také díky Vám.

Podporou naší činnosti nám umožníte zapojovat se do více projektů a naši činnost neustále profesionalizovat.

Podporou projektu obnovy zemědělské krajiny a podpory zbytkových populací koroptve polní nám umožníte na vybraném území napravit některé škody způsobené nevhodným zemědělským obhospodařováním české krajiny. Přímo tím podpoříte přírodu, zemědělskou krajinu a zvýšení biodiverzity dané lokality. Vytvořením vhodných agroekosystémů pro koroptev polní podpoříme mnoho rostlinných i živočišných druhů. Podpořte přírodu své země a vytvořte lepší místo pro život svých dětí.

S finančními prostředky hospodaříme veřejně a efektivně. Všechny naše příjmy a výdaje můžete kontrolovat na našem transparentním účtu u Fio banky. Pokud vás zajímají podrobné informace o jednotlivých výdajích, neváhejte kontaktovat kteréhokoliv člena výboru. Kontakty naleznete v rubrice „Kontakty“.