Finanční podpora

V této rubrice naleznete informace o způsobech finanční podpory naší činnosti. Všem dárcům předem děkujeme za jejich velkorysost a štědrost.

„Člověka nečiní šťastným majetek, ale schopnost obdarovávat.“    Klement Alexandrijský

 

Finanční prostředky prosím zasílejte na náš transparentní účet u Fio banky. (Fio transparentní účet – umožňuje komukoliv a kdykoliv nahlédnout do historie finančních transakcí.)

 

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR – IBAN: CZ57 2010 0000 0028 0031 5149

Bankovní spojení pro platby v EUR v SR – IBAN: SK68 8330 0000 0028 0031 5149

 

Pokud chcete finanční dar vázat na konkrétní využití, uveďte prosím jeden z následujících variabilních symbolů:

101 Prostředky na činnost spolku (WPA CZ-SK)

201 Projekt bažanta Edwardsova Přímo podpoříte záchranu tohoto druhu.

301 Projekt bažanta zlatého kroužková série 5000 Prostředky použijeme na dovoz čistokrevného chovného materiálu bažanta zlatého. DÁRCOVSTVÍ UKONČENO

401 Podpora projektů WPA Velká Británie Tyto prostředky převedeme na účet WPA ve Velké Británii.

501 Projekt bažantů rodu Polyplectron

601 Projekt obnovy zemědělské krajiny a podpory zbytkových populací koroptve polní

701 Projekt bažanta červenolícího

 

Vždy nám prosím napište zároveň e-mail, jakou částku jste poslali a Vaše plné jméno pro účely poděkování a případné vystavení darovací smlouvy.

Pokud nám darujete finanční částku alespoň 1.000 Kč (jednorázově i v součtu za celý rok), vystavíme Vám automaticky darovací smlouvu. Na základě této smlouvy si můžete ze základu daně při daňovém přiznání odečíst část z Vašich hrubých příjmů (viz. níže).

Velmi si ceníme i malé pravidelné podpory formou trvalého příkazu. Třeba 50 Kč posílaných měsíčně od více dárců nám za rok nashromáždí již významnou částku.

Pravidla při odčítání daru ze základu daně:

  • Fyzickým osobám (zaměstnanci a podnikatelé bez registrace v Obchodním rejstříku) se dar odečítá ze základu daně tehdy, jestliže úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (rok) přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň  1 000,-Kč (zákon  č. 586/92 Sb., § 15, odstavec 1). V úhrnu lze odečíst nejvýše l0 % ze základu daně.
  • Právnickým osobám (podniky registrované v Obchodním rejstříku) se dar odečítá tehdy, jestliže úhrnná hodnota darů činí minimálně 2 000,-Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% ze základu daně (zákon č. 586/Sb.,§ 20, odstavec 8).
  • Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (Např. spolky).

Pokud nám budete chtít darovat jiný dar movitý nebo nemovitý, prosím kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky, rádi s Vámi všechny možnosti prokonsultujeme.

Kontaktní osoba: Roman Kocourek

Tel.: +420 602 743 829

E-mail: romankocourek@seznam.cz

 

Ještě jednou všem dárcům děkujeme!

Tým WPA CZ-SK