Historie

Historie World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia z. s.

 

World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia z. s. (WPA CZ-SK) je zapsaným spolkem, který vznikl po přátelské a velkorysé nabídce od prof. Tima Lovela, bývalého předsedy WPA.

V říjnu 2011 jsem se zúčastnil setkání členů WPA konané v pražské a plzeňské ZOO. Při prohlídce pražské ZOO, kterou velmi dobře zajistili pan Vaidl (kurátor ptáků) a kolektiv, jsem se seznámil s několika členy vedení WPA. O den později v plzeňské ZOO, kde nás provázel pan Ing. Peš, zazněla z úst prof. Lovela nabídka na vytvoření sekce WPA v České republice.

Nabídku jsem později tlumočil vynikajícímu dlouholetému chovateli bažantů Miloslavu Stehlíkovi. Nadšení a entuziasmus v jeho tváři prozrazovaly hned od počátku, že se touto myšlenkou budeme seriózně zabývat. Po krátkém čase se Miloslavovi podařilo sehnat potřebný počet členů, já jsem v tomto období komunikoval s anglickou stranou a rozšiřoval seznam našich kontaktů.

O registraci občanského sdružení WPA Czech Republic jsme požádali koncem února 2012. Za den vzniku našeho sdružení považujeme 5. 3. 2012, den kdy WPA CZ registrovalo Ministerstvo vnitra. Dne 9. 6. 2012 jsme v Nehvizdech u našeho člena a nadšeného chovatele Jiřího Glatta uspořádali první ustanovující schůzi. Účast byla vysoká, za co bych rád ještě jednou všem zúčastněným poděkoval. Členové si ze svého středu zvolili 5 členný výbor sdružení a odhlasovali změny ve stanovách. Zároveň jsme se vzhledem ke členství chovatelů ze Slovenska rozhodli pro změnu názvu z World Pheasant Association Czech Republic (WPA CZ) na World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia (WPA CZ-SK). Změnu stanov nám Ministerstvo vnitra registrovalo dne 1. 8. 2012.

O všech dosažených úspěších a změnách jsme průběžně informovali vedení WPA. V říjnu  2011 byl zvolen novým předsedou WPA Dr. Richard Carden. Od léta 2012 jsme komunikovali především s  prezidentem Dr. Phillipem McGowanem, předsedou Dr. Richardem Cardenem a místopředsedou Keithem Chalmers-Watsonem. Ty jsme také požádali o podepsání přístupové smlouvy. Smlouva byla podepsána dne 29. 9. 2012 v městečku Hertfordshire, místě konání WPA AGM.

Podpis přístupové smlouvy

(Hertfordshire, 29.9.2012) © Jiří Mrnka

Na základě změn zákonů je WPA CZ-SK od 11. května 2017 registrována pod Ministerstvem spravedlnosti České republiky jako zapsaný spolek s identifikačním číslem 22750223.

 Z mnoha projektů, na kterých WPA pracuje nebo je zastřešuje, jsme si na začátek spolupráce vybrali projekt zlatých bažantů série 5000 a projekt na záchranu bažanta Edwardsova. Oba projekty jsou popsány v podkapitole „Projekty WPA CZ-SK“.

Pokud Vás naše činnost a projekty zajímají, neváhejte nás kontaktovat. Chcete-li naší činnost podpořit, naleznete návod v kapitole „Dárcovství“. Děkujeme Vám za Váš zájem a doufáme v budoucí spolupráci.

Za WPA CZ-SK Ing. Jiří Mrnka