BAŽANT ZLATÝ Chrysolophus pictus SÉRIE 5000

wpa

Popis projektu

Mezinárodní projekt bažanta zlatého série 5000 se zabývá chovem tohoto druhu ex situ v čistokrevné formě. Náš projekt vychází ze stejné myšlenky a zabývá se všemi aspekty chovu v České republice a na Slovensku. Na projektu náš spolek spolupracuje s World Pheasant Association (WPA), European Conservation Breeding Group (ECBG) a Aviornis.

Cílem projektu je vytvořit dlouhodobě životaschopnou populaci čistokrevného bažanta zlatého chovaného v naší péči. Rozšířit čistokrevného bažanta zlatého do voliér chovatelů v České republice a na Slovensku.

Informovat širokou veřejnost o chovu bažanta zlatého (Chrysolophus pictus) v čistokrevné formě u nás i v zahraničí. Vysvětlit veřejnosti význam podobných projektů a získat pro ně podporu.

 

Fáze projektu

  • V první fázi probíhá nákup čistokrevných bažantů zlatých (Chrysolophus pictus) od účastníků stejnojmenného projektu v zahraničí. Nákup je koordinován a řídí se doporučeními od držitele plemenné knihy Paulo Raeymaekerse. Nakupují se pouze čistokrevní jedinci splňující všechny požadavky projektu. Cílem spolupráce s panem Paulo Raeymaekersem je mimo získání čistokrevných jedinců získat také jedince nepříbuzné nebo maximálně příbuzensky vzdálené.

  • V druhé fázi projektu budeme vytvářet vlastní databázi (plemennou knihu) s evidencí všech nakoupených jedinců a potomků těchto bažantů, účastnících se projektu. Tyto údaje nám mimo jiné poslouží k doporučením, jak jednotlivé ptáky dále křížit, aby docházelo k inbreedingu v co nejmenší možné míře. Ti členové našeho projektu, kteří budou mít zájem, se stanou členy mezinárodního projektu. Získají tím možnost kroužkovat své odchovy unikátními kroužky série 5000.

  • Třetí fází projektu bude šíření čistokrevných bažantů zlatých do voliér chovatelů v České republice a na Slovensku.
    Nákup nových nepříbuzných jedinců ze zahraničí, pro zachování genetické variability.

 

Financování projektu

Každý chovatel si náklady na chovné ptáky hradí ze svých finančních zdrojů.

Pokud nám přispějete darem na tento projekt, budou tyto prostředky využity výhradně na dopravu chovného materiálu (nových krevních linií) do České republiky. Jak již bylo popsáno výše, naším cílem je získání čistokrevných jedinců nepříbuzných nebo maximálně příbuzensky vzdálených. Z těchto důvodů bude dovoz organizován z více států Evropy, což pochopitelně zvýší naše náklady.

Za všechny dary Vám předem děkujeme.

 

Partneři projektu

World Pheasant Association (WPA)

European Conservation Breeding Group (ECBG)

Aviornis

 

Cíle projektu

  • Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření čistokrevné populace bažanta zlatého ve voliérových chovech v České republice a na Slovensku

  • Zapojení do již probíhajícího mezinárodního projektu, vytvoření a správa vlastní evidence chovaných jedinců. Maximální úsilí věnované udržení čistokrevnosti a minimalizování negativních vlivů inbreedingu.

  • Představit široké veřejnosti nezastupitelnou pozitivní roli chovu zvířat v lidské péči a tím popularizovat chovatelskou činnost na veřejnosti.

 

Hodnocení projektu

O hodnocení projektu budete na těchto stránkách průběžně informováni.

 

Související články

Rod Chrysolophus (Adam Bura, 2013)

Překlad článku z korespondence s Ludo Pinceelem (překlad Jiří Mrnka; 2012)

Rozpoznávání čistokrevného zlatého bažanta (Aviornis, překlad Jiří Mrnka; 2012)

WPA CZ-SK Projekt bažanta zlatého Kroužková série 5000 (Adam Bura; 2014)

Bažant zlatý (Chrysolophus pictus) a jeho chov v roce 2014 v čistokrevné formě, označené jako kroužková série 5000 (Martin Veles; 2015)

 

Rádi bychom na tomto místě poděkovali panu Ludovi Pinceelovi M.Biol.Sc za informace, materiály a kontakty, které nám poskytnul a Paulu Raeymaekersovi za vynikající spolupráci při vedení plemenné knihy.

(Prvním koordinátorem projektu a držitelem plemenné knihy byl Adam Bura, kterého následoval Martin Veles.) Současným koordinátorem projektu a držitelem plemenné knihy je Robert Prokipčák.

 

Projekt zpracovali Adam Bura a Ing. Jiří Mrnka