Nezisková organizace zastřešující chov a ochranu ptáků z řádu hrabavých (Galliformes). WPA působí na mezinárodním poli záchraně ohrožených druhů a jejich návratu do přírody. Mezi pilotní projekty patří reintrodukce bažanta vietnamského (Lophura hatinhensis) zpět do původního místa výskytu ve Vietnamu, kde je již pravděpodobně vyhuben. Osud tohoto druhu je v rukou WPA a našich partnerů z řád ZOO a jiných institucí. WPACZ-SK se rovněž podílí na záchraně našich hrabavých v tuzemsku, tím je reintrodukce koroptve polní (Perdix perdix) v rámci projektu čiřikání. Veškeré naše finanční zdroje jsou závislí na podpoře našich dárců. Pokud se i Vy chcete podílet na záchraně kriticky ohrožených druhů, navštivte rubriku dárcovství.

Přehled chovů
World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia
za deset let existence

 

WPACZ-SK KOMPLETNÍ SUMÁŘ CHOVŮ
Chovy

Aktuality