CHOV

LÍHNUTÍ

Líhnutí kuřat je možné provádět třemi způsoby:  

1. pod vlastní matkou, nebo náhradní kvočnou, což má výhodu v malé pracnosti pro chovatele, kuřata jsou životaschopnější a získávají návyky předávané rodiči, dále odpadá riziko výpadku elektřiny popřípadě selhání techniky. Je zde riziko zašlápnutí, případně zasednutí kuřete, popřípadě infikování kuřat chorobou od kvočny.

DROZDEK 2009 052

2. ve stolní líhni, bez ventilátoru, kde je nutné, udržovat teplotu 39-39,2 °C, měřeno na horní třetině vejce. Minimálně 2x denně ráno a večer vejce o 180 stupňů otáčet. Na dně líhně je umístěna miska s vodou, která se stará o odpovídající vlhkost což by mělo být asi 45 % relativní vlhkosti. Před líhnutím by se měla pohybovat asi na úrovni 65 % relativní vlhkosti. Vždy první tři a poslední tři dny před líhnutím se vejce neotáčí. Při otáčení se vejce zároveň ochlazují. Pokud je vlhkost před líhnutím malá můžeme zvýšit vlhkost mlžením (pozor mlžit jemně, voda po vejcích nesmí stékat). Neméně důležité je i větrání líhní. Stolní líhně mají  vzduchové otvory ve dnu a stropě, čímž je dosažen dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Tím, je docíleno odvětrávání kysličníku uhličitého. Ten se uvolňuje ze zárodků při líhnutí, je toxický a způsobil by při nedostatečném větrání odumření zárodků.

                       hb70P1090070teplomer-stojanek

3. v automatické líhni, kde je pomocí ventilátoru udržována stejná teplota 37,6 °C v celém prostoru líhně, ten bývá rozdělen, na předlíheň a dolíheň kde se vejce neotáčejí a vlastní líheň, kde se dle konstrukce líhně automaticky otáčejí buď stále a pomalu, nebo dle nastavení toho kterého typu líhně několikrát za den. Výhodou automatické líhně, je minimum času stráveného obsluhou a i větší kapacita. Lze totiž nad sebe umístit více lísek s vejci, jelikož ventilátor udržuje v celém prostoru líhně stejnou teplotu. Co se týče větrání a vlhkosti platí totéž jako ve stolních líhních.

                              d_photo_6d_maru190-6oct40adv

UCHOVÁVÁNÍ  NÁSADOVÝCH  VAJEC

Vejce se mají skladovat špičkou dolů při teplotě 10-15 °C v temné místnosti a to po dobu maximálně 14 dnů, po překročení této doby se rapidně snižuje líhnivost. V případě jakéhokoli transportu je třeba vejce dobře zabalit aby nedošlo k jejich poškození a po transportu nechat 24 hodin stát a pak teprve vkládat do líhně.      

OBECNĚ O LÍHNÍCH

Desinfekce:  vždy po každé várce líhnutých vajec je třeba líheň vyčistit a vydesinfikovat, z důvodu eliminace choroboplodných zárodků, které mohou při líhnutí kontaminovat líheň a posléze i vylíhnutá kuřata. Desinfekci provádíme omlžením celé líhně  2 % roztokem přípravků VIRKON S, VIROCID a nebo F10.

                                                            dezinfekce f10sc-veterinary-disinfectant-200ml-60-p-ekm-300x300-ekm

Ochlazování vajec: asi od 7 dne inkubace by se měla vejce 2x denně  chladit asi na 10 min vyjmout z líhně, u stolních líhní k tomu dochází při otáčení vajec. V případě automatických líhní otevřít dveře a pustit ventilátor. U některých typů novějších automatických líhní lze naprogramovat i ochlazování.

Prohlídka: po 5-7 dnech se nasazená vejce prosvítí a neoplozená vejce se vytřídí.       

foto1-2                                                    

ODCHOV KUŘAT

V případě, že líhneme pomocí umělé líhně tak asi 12-24 hodin po vylíhnutí kuřat a jejich oschnutí je přemístíme do odchovny, kde udržujeme teplotu 35 °C. Tuto teplotu po dobu odchovu plynule snižujeme, každý týden o 2 °C a tak kuřata se pak po 8 týdnech mohou již ponechat bez temperování. V tomto věku pak provádíme i kroužkování. Co se týká tepelného zdroje nejvhodnější je používání buď keramických žárovek nebo červené infralampy. Omezují riziko kanibalismu a mají dlouhou životnost. Co se krmení kuřat týká, první den po vylíhnutí nekrmíme, jelikož kuře tráví zbytek žloutkového váčku ve svém těle, podáváme pouze vodu k pití. Kuřata všech druhů bažantů jsou zpočátku orientovaná výhradně na příjem živočišné potravy. Nejlepší volbou je použít kvalitní startér BŽ1 od prověřeného výrobce. Tato směs bude obsahovat vše, co malá kuřata pro svůj zdárný vývoj potřebují, v této době můžeme přidávat ještě malé množství svlečených larev potemníka moučného (Tenebrio molitor), jinak též nazývaného moučný červ. Po dvou týdnech můžeme začít přikrmovat tak, jak si specifikum každého jednotlivého druhu vyžaduje. Po měsíci plynule přecházíme na směs BŽ2, kterou podáváme do 6 měsíců věku, kdy přecházíme na BŽ3. Při odchovu musíme dát pozor na dostatek prostoru, který rostoucí kuřata potřebují, hrozí totiž riziko vzájemného ozobávání, které může vést až ke kanibalismu.

                                                    wp-50_1 arm-ihs30s_1