WPA

WPA – World Pheasant Association

O WPA:

WPA získala mezinárodní uznání díky své práci na poli ochrany ptáků řádu hrabavých (Galliformes), z nichž mnohé druhy jsou vážně ohroženy. Příkladem této práce jsou studie populací a jejich životního prostředí, které v mnoha případech vedly k založení národních parků a chráněných oblastí. Zároveň také ke zvýšení povědomí a vzdělání lidí o důležitosti místních druhů ptáků a ochraně jejich životního prostředí. WPA také pracuje se soukromými chovateli a zoo celého světa přes Taxon Advisory Groups a jiné internetové sítě. Tyto skupiny mají za cíl propagovat správné chovatelské techniky a vytvořit v zajetí geneticky čisté a životaschopné populace, které mohou být využity ke vzdělávání, studiu chování a jako genetická záloha pro ohrožené divoké populace.

WPA je zastřešující organizací pro pět speciálních skupin v rámci hrabavých: hoka, tetřevy, tabony, bažanty a koroptve, křepelky a frankolíny. Tyto specializované skupiny pak pracují pod společným vedením WPA a Komise pro přežití druhů (SSC) z IUCN. WPA je tak hybnou silou pro tvorbu pracovních plánů všech těchto pěti skupin, pro získávání dostupných informací o stavu, ohrožení a opatření potřebných pro ochranu druhů a zpřístupnění všech těchto informací tvůrcům záchranných plánů.

Ohrožení druhů a prostředí, ve kterém spolu s nimi žijeme, se neustále zvyšuje. WPA proto soustavně pracuje na záchraně druhů a jejich přirozených stanovišť. To ale samozřejmě značně závisí na velkorysých darech našich příznivců. Pokud byste tedy chtěli přispět, navštivte návštěvnickou sekci na webových stránkách WPA (www.pheasant.org.uk) nebo na našich webových stránkách rubriku Dárcovství.

 

Druhy ptáků, o které se staráme:

Blueeared-pheasant-Jean Howman

Blue eared-pheasant © Jean Howman

 

WPA nevěnuje pozornost jen bažantům, ale také všem jejich příbuzným a prostředím ve kterých žijí.  Celý řád se nazývá hrabaví (Galliformes) a zahrnuje také koroptve, křepelky, tetřevy a krocany.

Existuje přibližně 300 druhů hrabavých žijících ve všech hlavních suchozemských biotopech celého světa. Jsou jednou z nejvíce ohrožených skupin ptáků světa, ale zahrnují také některé z nejznámějších druhů. V současnosti je alarmujících 25% druhů řádu hrabaví ohroženo vyhubením ve srovnání s 12% ohrožených druhů všech ptáků. To se zdá být v rozporu s tím, že mnoho druhů má velký význam pro různé lidské kultury a výživu. Když je tedy tato skupina tak ceněna, proč je tak ohrožena?

Nyní vám představíme pár druhů, které jsou příkladem tohoto paradoxu.

Ohrožené druhy:

Blyths tragopan-JeanHowman

     BLYTH’S TRAGOPAN © JEAN HOWMAN

Bulwers pheasant from Borneo-Gerald Cubitt www.agpix.comcubitt

Bulwer’s pheasant form Borneo © Gerald Cubitt

 

V roce 2008 bylo v Červené knize ohrožených druhů IUCN uvedeno sedmdesát tři druhů jako ohrožených vyhubením, dalších 37 druhů pak jako „blízko ohrožení“. Všechny tyto druhy jsou ohroženy ztrátou přirozeného biotopu a dalším rizikem je jejich nadměrné využívání lidmi. Toto jsou zřejmě důvody, proč jejich ohrožení je vyšší, než jakému ptáci průměrně čelí.

Ohrožené druhy jako frankolín džibutský (Pternistis ochropectus) a guan trinidadský (Pipile pipile) patří mezi nejohroženější ptáky světa. Na ochraně obou těchto druhů WPA pracuje. Nejvzácnějším druhem hrabavých vůbec je hoko mitu (Mitu mitu) z lesů východní části Brazílie, který se dnes již ve volné přírodě nevyskytuje. Existuje pouze populace v lidské péči, možnosti reintrodukce v přírodě jsou zkoumány.

Bažanti jsou nejvíce ohroženou podskupinou hrabavých. Téměř polovina z 50 druhů je ohrožena vyhubením. Patří mezi ně jedni z nejkrásnějších ptáků světa a jeden z nich má nejdelší pero vůbec. Není jisté, který ze dvou druhů to je, ale jak bažant královský (Syrmaticus reevesii), tak i argus okatý (Argusianus argus) mají téměř 2 m dlouhá ocasní pera. Někteří jiní bažanti jsou extravagantní jinými znaky. Například mají holou obličejovou kůži, která se při toku naplní krví a dramaticky rozšíří, nebo mají nádherné znaky v opeření, které vidíme také až během toku.

Mnohé další druhy jsou zajímavé různými způsoby. Například taboni svá vejce neinkubují, ale zahrabávají je do země či kup tlejících rostlin. Inkubaci pak za ně obstarává vulkanické teplo, sluneční teplo, nebo teplo vznikající při tlení rostlin.  V obou Amerikách nejsou hokovití jen nejohroženější skupinou neotropických ptáků, ale jsou také klíčovými druhy pro rozšiřování řady druhů lesních stromů.

Známí hrabaví:

Pheasants-9-copy

Blue peafowl © Gerald Cubitt

 

Kdekoliv hrabaví žijí, mají silný vztah s lidskou společností. To je příčinou toho, že tento silně ohrožený ptačí řád zahrnuje některé z nejběžnějších ptáků vůbec.

Kur domácí je domestikovanou verzí kura bankivského (Gallus gallus) vyskytujícího se v džunglích jižní Asie.  Význam kura pro dnešní společnost je obrovský. Odhadem bylo zjištěno, že dnes na celém světě žije asi 24 miliard těchto ptáků. Budeme potřebovat genetickou variabilitu jejich divokých příbuzných pro zachování tohoto zdroje potravy daleko do budoucnosti?

Krocan je známým symbolem amerických vánočních obědů a večeří Dne díkuvzdání. Pochází z krocana divokého (Meleagris gallopavo) z přírody Severní Ameriky. Ten v přírodě prodělal v době od 17. století do poloviny 20. století dlouhodobý pokles v důsledku ztráty přirozeného prostředí a lovu. Naštěstí se nyní díky ochranářským snahám počty zvýšily na asi 5,5 milionu jedinců ve volné přírodě.

Majestátní páv korunkatý (Pavo cristatus) a jeho typické volání jsou známé z mnoha parků a zahrad celého světa.  Původ má v jižní Asii, kde je široce uctívaný jako nástroj hindského boha Kartikeya. Ačkoli páv korunkatý ohrožen není, jeho nejbližší příbuzný páv zelený (Pavo muticus), který se kdysi vyskytoval v celé jihovýchodní Asii, je nyní silně ohrožen ztrátou přirozeného prostředí a lovem pro maso a okrasné peří.

V mnoha částech světa je slovo bažant spojováno pouze se sportovním lovem. Pro tento účel je masivně chován bažant obecný (Phasianus colchicus). Například v Británii je odhadováno, že se každý podzim vypustí až 30 mil. jedinců na odstřel.

Místa kde bažanti žijí

The pheasant-rich forests of the Great Himalayan National Park- Peter GarsonThe pheasant-rich forests of the Great Himalayan National Park © Peter Garso

Alpine habitat - K RameshAlpine medow in the Himalayas © K. Ramesh

 

Kdo se na činnosti podílí:

Patroni

 • Vévoda Northumberlandský
 • Prof. M. S. Swaminathan FRS
 • Dr. Matt Ridlley
 • Michel Klat
 • James Goodhart

Předseda

 • Prof. Zheng Guangmei

Emeritní předseda

 • K. C. R. Howman OBE

Místopředsedové

 • Robin Marston (Nepál)
 • Dang Gia Tung (Vietnam)
 • Prof. Tim Lovel
 • John G. Corder
 • velitel Mukhtar Ahmed (Pákistán)
 • Mark Baker (Austrálie)
 • Prof. Zhang Zhengwang (Čína)
 • Prof. E. J. Milner-Gulland
 • Dr. Alain Hennache (Francie)

Předseda rady

 • Dr. Richard Carden CB

Místopředseda rady

 • Keith Chalmers-Watson

Pokladník

 • Jon Riley

Členové rady

 • Dr Brian Bertram
 • Dr Stephen Browne
 • Francis Buner
 • Dr Nigel Collar
 • Heiner Jacken
 • Sir William McAlpine
 • Dr Mark Whittingham
 • Stuart Wilson

Pracovníci ochrany

 • Laura Owens
 • Matthew Grainger

Administrátor

 • Barbara Ingman

WPA ve světě:

Sekce WPA a jejich předsedové

 • Rakousko – Manfred Prasch
 • Benelux – Ludo Pinceel
 • Čína – Prof Zheng Guangmei
 • Francie – Laurent Fontaine
 • Německo – Simon Jensen
 • Indie – Shri Shekhar Singh
 • Pákistán – Rab Nawaz
 • Portugalsko – Paula Grilo
 • Česká republika a Slovensko – Jiří Mrnka
 • Polsko – Karol Sepielak
 • Maďarsko – Naszáli Dezső

Přidružené organizace

 

 

Publikace:

Plakáty: e-mail objednávky – office@pheasant.org.uk

   (545 x 884 mm) £5.00                  (390 x 500mm) £3 každý nebo £5 za oba

                       

 

WPA CD o designu voliér a vedení chovu bažantů (WPA CD on Aviary Design and Management for Pheasants):

WPA byla často dotazována na rady v tomto okruhu, a to jak ve svých pobočkách, tak i v organizacích zodpovědných za ochranu bažantů v Asii. Místopředseda John Corder tedy dal dohromady mnoho nápadů, kterými členové WPA přispěli díky svým osobním zkušenostem a shrnul je na CD. Ke spuštění tohoto CD budete potřebovat program Microsoft PowerPoint, a také zde naleznete doprovodný komentář v programu Microsoft Word.

CD obsahuje 117 snímků, které ilustrují klíčové body pro konstrukci bažantích voliér a také mnoho rad jak úspěšně vést chov u různých druhů bažantů.

CD je možné získat za 12 liber z ústředí WPA. Tato cena zahrnuje poštovné a balné. Při objednávce prosím uveďte jakou verzi programů M PowerPoint a M Word používáte. Výtěžek bude použit na obecné prostředky WPA k udržení finanční stability WPA.

Knihy: e-mail objednávky – office@pheasant.org.uk

 • Pávi, jejich ochrana, hnízdění a chov (Peafowl their corsevation, breeding and management)

T. P. Gardiner

Konečně kniha, která se plně věnuje této fascinující skupině bažantům příbuzných ptáků. Tom Gardiner má 10 let zkušeností v odpovídání na dotazy ohledně pávů, k čemuž přidává i výsledky z pečlivého výzkumu všech aspektů jejich chování, rozmnožování a rozšíření.

Pevná vazba, 103 stran, 62 fotografií (6 barevných), 1 celostránková ilustrace, 6 map, ISBN 0 906864 30 5

Speciální nabídka 10 liber.

 • Koroptve a frankolíni, jejich ochrana, hnízdění a chov (Partridge and francolins thein conservation, breeding and management)

G.E.S. Robbins

Více než 90 ilustrací a fotografií bylo použito pro ilustraci této knihy, která poskytuje praktické rady a návody na chov této skupiny ptáků v lidské péči. Důraz je kladen především na pečlivém koordinování chovatelských projektů pro zachování této skupiny ptáků v našich chovech.

Pevná vazba, 114 stran, 101 fotografií (96 barevných), 6 schémat, ISBN 0 906864 45 3

Speciální nabídka 20 liber

 • Úvod k okrasným bažantům (INTRODUCTION TO ORNAMENTAL PHEASANTS)

K.C.R. Howman

Tato kniha se ukázala jako neocenitelná referenční práce pro ty, kteří si plánují pořídit své první bažanty, může ovšem zaujmout i ty, kteří již mají s těmito ptáky pokročilé zkušenosti.

Pevná vazba, 128 stran, 56 fotografií (32 barevných), 11 schémat, ISBN 0 88839 381 4

Cena 14,95 liber

 • Život na divoké straně (A LIFE ON THE WILD SIDE)

Colin  Willock

Za téměř 30 let napsal nebo vyprodukoval Colin Willock více než 400 filmů ze slavného přírodovědného seriálu „Survival“. Kniha je příběhem o zábavě, kterou zažil při natáčení této série a o příhodách, které se do televize nikdy nedostaly.

Pevná vazba, 220 stran, 59 fotografií, ISBN 0 906864 65 8

Speciální nabídka 8 liber

 • Chovaní ptáci ve zdraví i v nemoci (CAPTIVE BIRDS IN HEALTH AND DISEASE)

John E. Cooper FRCVS

Tato kniha se snaží podpořit užší spolupráci mezi chovateli ptáků a veterináři. Důraz je kladen na udržení zdraví a prevenci nemocí, spíše než na jejich následné léčení.

Pevná vazba, 132 stran, více než 40 černobílých ilustrací a 4 celostránkové barevné ilustrace, ISBN 0 906864 80 1

Cena 25,99 liber

 • Cheng a zlatý bažant (CHENG AND THE GOLDEN PHEASANT)

Yang Qun-Rong

Do angličtiny zredigoval Derek Bingham. Fascinující biografie života zesnulého profesora Chenga, který byl po téměř 70 let hlavním čínským ornitologem. Jeho život překlenul války, občanské války, vznik Čínské lidové republiky a také dobu, kterou on sám nazýval „roky kravínu“ (Cowshed years).

Pevná vazba, 286 stran, 28 fotografií, 3 mapy, ISBN 0 906864 20 8

Speciální nabídka 10 liber

 • Bažant džungle (PHEASANT JUNGLES)

William Beebe

Tato kniha zachycuje vzrušení z osamělého sledování těchto vzácných a plachých ptáků.  Jedná se o znovu vydání této ptačí klasiky. Každý kdo navštívil Srí Lanku, Himaláje, Čínu, Malajsii nebo Indonésii najde v této knize fascinující četbu.

Pevná vazba, 268 stran, 8 barevných ilustrací, 68 fotografií, ISBN 0 906864 05 4

Speciální nabídka 10 liber.

Z originálu na stránkách WPA – World Pheasant Association (www.pheasant.org.uk) přeložil a upravil Adam Bura a Ing. Jiří Mrnka