Překlad článku z korespondence s Ludo Pinceelem

Cíle pracovní skupiny

Chov čistokrevných límcových bažantů v lidské péči, což není jednoduché. V současnosti máme výsledky s bažantem zlatým (Chrysolophus pictus).

Udržení dostatečné populace zvířat, která musí zůstat pod kontrolou pracovní skupiny.

Jak prakticky?

Spolupracujeme s každým účastníkem, který vlastní alespoň jeden pár bažantů série 5000.

Pokud účastníci odchovávají kuřata, dostávají kroužky série 5000 pro pokračování projektu.

Od každého ptáka z projektu (mladého i starého) mohou být vzaty vzorky peří pro možnou DNA analýzu.

Účastníci musí deklarovat jejich vůli poskytovat pravdivé údaje o chovu (formuláře o původu) a komunikovat je s manažerem pracovní skupiny.

Všechny přesuny zvířat (mladých i starých), výměny a prodeje musí být hlášeny pracovní skupině.

Pokud je to nezbytné, některá zvířata musí být poskytnuta pracovní skupině.

Náklady:

Bažant zlatý: Pár: 60 EUR                            Kohout: 25 EUR                          Slepice: 35 EUR

Pro všechny účastníky projektu je vstupní poplatek 62.5 EUR, pro další rozvoj projektu. (pro nové dovozy, včetně bažantů diamantových).

Pouze účastníci projektu mohou obdržet kroužky série 5000 pro jejich ptáky.

Kroužky série 5000 musí zůstat znakem důvěryhodných ptáků.

V zájmu projektu je nezbytné vyřadit všechny nepravidelnosti.

Informace:

Victor Steenackers Retiebaan 136 2460 Kasterlee (00)3214851397

Paulo Raeymaekers Lage weg 37 c 2470 Retie (00)3214378676

Platba: IBAN BE25 7333 4032 9782

BIC KREDBEBB

Werkgroep Kraagfazanten

Email : paulo.raeymaekers@skynet.be

Přeložil z materiálů od Ludo Pinceela pro potřeby WPA CZ-SK Ing. Jiří Mrnka.