Výroční členská schůze WPA CZ-SK v ZOO Ostrava

Dne 21.10.2017 se konala v Zoologické zahradě Ostrava   6. výroční členská schůze World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia. Začátek byl stanoven na desátou hodinu dopolední. V ZOO nás přivítal Mgr. Jiří Novák a uvedl nás do moderního přednáškového sálu nedávno postavené správní budovy zoologické zahrady, kde pro nás bylo připraveno veškeré zázemí včetně občerstvení v režii ZOO. wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_03Po úvodu, na kterém se podíleli ředitel ZOO Ing. Petr Čolas, Mgr. Jiří Novák a Ing. Petr Bach, dostal slovo Martin Veles a přednesl zprávu o projektu bažanta zlatého kroužková série 5000. Úspěšný odchov se oproti roku 2016 navýšil 1,5 násobně. V rámci diskuze byla doporučena cena pro prodej těchto bažantů snížena na 500 Kč za kus. wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_04Jako druhý v pořadí informoval o záchranném projektu bažanta Edwardsova Ing. Jiří Mrnka. Hybridní jedinci v tomto projektu byli nahrazeni čistokrevnými a dvěma chovatelům se podařilo odchovat 7 kuřat. Navíc se skupina navýšila o dva nové páry. wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_05Poté se Ing. Mrnka spolu s Ing. Petrem Bachem podělili o informace ohledně projektu Obnovy zemědělské krajiny a podpory zbytkových populací koroptve polní. Koroptve byly v roce 2017 vypuštěny na dvou místech (Vinaře, Velký Vřešťov). Po letošní slabé chovatelské sezóně je k vypuštění připraveno pouze jedno rodinné hejno o 25 kusech a to v první jmenované lokalitě. wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_59Následovala zpráva Míly Stehlíka o evidenci chovů. V roce 2017 bylo evidováno 83 chovaných druhů. Celkem 787 chovných kusů a 975 ks odchovu.
Na závěr přednesl Ing. Bach finanční zprávu vypracovanou Ing. Reném Janoschem, který se výroční schůze neúčastnil. wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_06Po skončení schůze jsme se naobědvali v restauraci Saola v centrální části ZOO, poté následovala prohlídka ZOO pod vedením kurátora ptáků Mgr. Nováka. Jeho ochotný přístup a zapálení, se kterým se s námi podělil o spoustu zajímavých informací, nenechaly nikoho na pochybách, že je to člověk na správném místě. wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_08wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_09wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_23wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_10wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_28wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_27wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_41wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_48wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_51wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_50Na 20. hodinu byla připravena večeře v jedné z Ostravských restaurací, při které jsme si mohli vyměnit informace a zkušenosti s poslední chovnou sezónou.


Následující den jsme navštívili tetřeví odchovnu v Krásné. wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_21S velkoryse řešeným projektem na re-introdukci tetřeva hlušce realizovaným Lesy České republiky s.p., nás seznámil Vlastimil Novák.wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_13Jeho přednášku doprovázelo mnoho fotografií i online přenosů přímo z chovných voliér.wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_11Poté nás Mgr. Petr Rejzek informoval o aktuální problematice projektu Čiřikání, který se zabývá problematikou návratu koroptví do naší přírody.wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_14wpacz-sk_schodza_ostrava_2017_18Závěrem bych chtěl za všechny poděkovat těm, kteří se na této vydařené akci aktivně podíleli.

MVDr. Petr Vrána

foto: © Zdenko Figura

pdf verze:

schuze_vyrocni_6_2017_ostrava_upoutavka_pdf