Bažant ušatý – Crossoptilon auritum (Pallas, 1811)

 • Poddruhy: monotypický
 • Výskyt: centrální Čína
 • Obývá: horské jehličnaté a smíšené lesy 2700-4400 m n. m.
 • Stav v přírodě: Least Concern – málo dotčený
 • Stav v zajetí: méně běžný
 • Dospělost: druhým rokem
 • Délka: dospělci až 96 cm, kohout nepatrně větší
 • Hmotnost: kohout až 2110g;  slípka až 1880g
 • Snáška: v ČR duben, 6-12 vajec
 • Inkubace: 26 dnů
 • Velikost kroužků: 14
 • Populace v ČR: méně běžný
 • Náročnost chovu: méně náročný