Satyr černohlavý – Tragopan melanocephalus (Gray, 1829)

 • Poddruhy: monotypický
 • Výskyt: západní Himálaj, severní Pákistán a severozápadní Indie
 • Obývá: listnaté a jehličnaté lesy s hustým podrostem v nadmořské výšce od 2400 do 3600 m
 • Stav v přírodě: Vulnerabla – zranitelný
 • Stav v zajetí: v současnosti běží odchovné programy v Indii a Pakistánu
 • Dospělost: druhým rokem
 • Délka: kohout 69-73 cm; slípka 60 cm
 • Hmotnost: kohout až 2150 g; slípka až 1400 g
 • Snáška: koncem dubna, 2-6 vajec
 • Inkubace: 28-30 dnů
 • Velikost kroužků: 14
 • Populace v ČR: není chován
 • Náročnost chovu: velmi náročný

Tragopan melanocephalus