Kur zelený – Gallus varius (Shaw, 1798)

 • Poddruhy: monotypický
 • Výskyt: Jáva a okolní ostrůvky
 • Obývá: přímořské lesy
 • Stav v přírodě: Least Concern-málo ohrožený
 • Stav v zajetí: velmi vzácný
 • Dospělost: druhým rokem
 • Délka: kohout až 75cm, slípka 46cm
 • Hmotnost: kohout až 1450g, slípka až 1050g
 • Snáška:  3- 5 vajec
 • Inkubace: 21 dnů
 • Velikost kroužků: 12
 • Populace v ČR: pravděpodobně není chován
 • Náročnost chovu: velmi náročný

Gallus varius