Fio transparentní účet

Transparentní účet je speciální typ běžného bankovního účtu. Je zřizován za účelem poskytnutí detailních informací o transakcích na transparentním účtu široké veřejnosti pomocí internetu. Kdokoliv tak může jednoduše kontrolovat pohyby a stav finančních prostředků na těchto účtech – k dispozici jsou všechny transakce rok zpětně ode dne prohlížení. Transparentní účet Fio má navíc podrobné filtry, které umožňují snadné dohledání konkrétní transakce či transakcí.
Tento typ účtu je zaměřen na podporu neziskových organizací – občanských sdružení, nadací, fondů, politických stran apod., kterým pomáhá posilovat důvěryhodnost hospodaření tím, že umožňuje komukoliv a kdykoliv nahlédnout do historie finančních transakcí.