Exkurzia WPA CZ-SK do Berlína a Walsrode

Po piatich rokoch opäť nastala príležitosť pre spolok World Pheasant Association Czech Republic and Slovakia navštíviť Weltvogelpark vo Walsrode. Na šiestej výročnej členskej schôdzi v Ostrave v októbri 2017 sme sa dohodli na uskutočnení tejto cesty a na predbežnom počte záujemcov. Hlavným organizátorom bol, ako aj pred piatimi rokmi, Míla Stehlík. Keďže je to pomerne ďaleká cesta, bol od začiatku organizovania určený plán na celý víkend a jeho súčasťou sa stala aj návšteva Berlína a jeho obidvoch zoologických zariadení – ZOO Berlín a Tierpark Berlín. Celá trasa začínala na východnom Slovensku už poobede 20.4. Osobným autom sme sa dopravili na Moravu, kde sme sa večer stretli s ďalšími členmi a nastúpili sme do objednaného mikrobusu. Ten pokračoval smerom na severné Čechy, kde sa k nám pripojil druhý mikrobus a po vyzdvihnutí všetkých účastníkov sme v noci minuli nemeckú hranicu.

Prvý cieľ bol Berlín. Ráno 21.4. sme prešli vstupnou bránou berlínskej zoologickej záhrady. Vďaka Jiřímu Mrnkovi sme mali dohodnutý sprievod s pracovníkmi záhrady s odborným výkladom. Sprievodcovia nás previedli najzaujímavejšími časťami ZOO a zoznámili nás s najdôležitejšími údajmi o záhrade, chovateľských zariadeniach a jej zverencoch. ZOO Berlín je najstaršia a najnavštevovanejšia zoologická záhrada v Nemecku a chová najviac druhov zvierat na svete. Je to asi tisícštyristo druhov na tridsiatichtroch hektároch. Asi najviac nás zaujali pavilóny „Svet vtákov“, „Bažantnica“ a „Pandia záhrada“ s jedinými pandami v Nemecku. Z bažantov nás potešil pohľad na okáča činkvisa (Polyplectron bicalcaratum), bažanta ohnivého (Lophura ignita rufa), bažanta Edwardsovho (Lophura edwardsi) a kuru čiarkovanú (Gallus sonneratii). Sprievodcom sme poďakovali za prevedenie záhradou a po rozlúčení nasledovala voľná prehliadka podľa vlastnej chuti. Podarilo sa nám vidieť komentované kŕmenie tuleňov s pôsobivým predstavením ich obratnosti a učenlivosti, ďalej množstvo nových moderných expozícií zvierat a naproti tomu zachovalé udržiavané a stále používané staré dobové budovy a dobovú drevenú architektúru v mnohých expozíciách zvierat.

Krátko po poludní sme opustili ZOO a presunuli sme sa do Tierparku. Tu bola prehliadka čisto v našej réžii. Keďže ide o najväčší zvierací park v Európe, má stošesťdesiat hektárov a viac ako deväťtisíc exotických a domácich zvierat, nebolo možné si ho prezrieť celý naozaj dôkladne. My sme sa sústredili, ako vždy, najviac na bažanty a im príbuzné vtáky. Svojimi expozíciami však môže smelo konkurovať ostatným plnohodnotným zoologickým záhradám a skvelo dopĺňa berlínsku zoologickú záhradu. Nechýbajú tu veľké zvieratá ako sú slony, žirafy, nosorožce, ani šelmy ako tigre, gepardy, medvede. Veľmi nás potešila bažantnica s tragopanom Cabotovým (Tragopan caboti), štyrmi druhmi bažantov rodu Syrmaticus, bažantom vietnamským (Lophura hatinhensis) a koklasom chochlatým (Pucrasia macrolopha). Park bol založený na historických pozemkoch v berlínskej štvrti Friedrichsfelde a preto mu aj dominuje Friedrichsfeldský palác alebo zámok. Park nie je nič dlžný svojmu menu a je naozaj plný zelene rôzneho druhu, vrátane starých mohutných stromov a je presvetlený mnohými trávnatými a vodnými plochami. Po teplom popoludní nám dobre padlo občerstvenie v reštaurácii Patagona a o sedemnástej hodine sme opäť pokračovali na ceste za ďalším cieľom, západne do mesta Walsrode. Asi o deviatej večer sme sa ubytovali a navečerali v reštaurácii penziónu Zum Böhmegrund, ktorý je od Walsrode vzdialený približne 14 kilometrov.

V nedeľu ráno sme po raňajkách, krátko po desiatej hodine, vstúpili do parku vtákov sveta. Odkedy som členom WPA CZ-SK, navštívil som niekoľko zoologických záhrad a súkromných chovov a niektoré z nich sa môžu pochváliť veľmi slušnou „zbierkou“ vtákov, ale takúto pestrú paletu príslušníkov avifauny na jednom mieste som ešte nevidel. Park je popretkávaný množstvom zelene a vodných plôch rôznych typov, vhodných pre príslušné druhy. Má mnoho voliér a pavilónov na ploche dvadsiatichštyroch hektárov. Spomeniem napríklad „Kolibri-Haus“ s klenotmi vtáčej ríše – kolibríkmi a „Jungle Trail“, tropickú džungľu s vodopádom. Dokopy môžete obdivovať asi šesťstosedemdesiatpäť druhov zo všetkých kontinentov a z rôznych klimatických zón v prostredí, ktoré pripomína ich prirodzené miesta výskytu. Park existuje už päťdesiatšesť rokov a súčasný názov nesie od roku 2010. Okrem priechodzích voliér a spomínaných špecializovaných pavilónov patria medzi jeho hlavné atrakcie aj komentované kŕmenia vtákov a ich mláďat. V exteriéri sú to najmä tučniaky, pelikány a veľké dravce. V interiéri potom papagáje, plodožravé vtáky a malé dravce. Ďalšia zaujímavosť je šou s voľne lietajúcimi vtákmi v interiéri pavilónu. Možno najväčšou atrakciou je ozvučená letová šou s videoprojekciou na malom amfiteátri s voľne lietajúcimi vtákmi ponad sediacich divákov. Okrem supov, orlov, sov a papagájov môžete vidieť aj lietajúce žeriavy. Park sa snaží skladbu druhov použitých v šou meniť a predvádzané sú aj iné, menej všeobecne známe alebo inak zaujímavé druhy vtákov. Park ďalej ponúka možnosť nahliadnuť do zákulisia a do práce s chovancami nielen spomínanými atrakciami ale aj pohľadom cez presklené plochy na prípravu krmív a ošetrovanie. Mimoriadne ma potešila možnosť vidieť naozaj exotické druhy ako sú kolibríky, kiwi, tukany, zoborožce, rajky, skalniaky a kotingy. Z kurotvarých mňa najviac upútal páv pralesný (Afropavo congensis), tabon morkovitý (Alectura lathami), a niekoľko druhov hokov (Cracidae). Weltvogelpark vo Walsrode je naozaj rozsiahly a je na čo pozerať. Ak patríte medzi obdivovateľov vtáctva, rozhodne si treba naň urobiť viac času. Aj v tomto parku, ako aj v iných podobných zariadeniach, je stravovacia časť aj množstvo detských ihrísk alebo zábavných kútikov.
Ešte ako žiak základnej školy som videl v jednom českom chovateľskom časopise fotografie z tohto parku a už vtedy som si povedal, že sa tam raz musím ísť pozrieť. Moje očakávania boli naplnené a určite si pri najbližšej príležitosti návštevu parku zopakujem. Týmto chcem vyjadriť poďakovanie organizátorom exkurzie, všetkým účastníkom aj pánom šoférom za mimoriadne vydarený výlet. Kvalitné zážitky nám poskytli aj obidve berlínske zoologické záhrady. Škoda len, že víkend má iba dva dni. Popoludní sme sa všetci plní dojmov spolu vydali na cestu domov.

Text a foto: Zdenko Figura

pdf verzia: tu