ECBG Meeting v České republice (fotoreport)

V září loňského roku proběhla v České republice velmi významná událost World Pheasant Association. Náš spolek WPA CZ-SK hostil setkání European Conservation Breeding Group (ECBG). Jedná se o pracovní skupinu v rámci jednotlivých sekcí WPA, která se zabývá chovem a ochranou určitých druhů hrabavých.

Účastníků bylo téměř 30 a přijeli z mnoha států Evropy. Akce se konala o víkendu 15. až 17. září 2023 a program byl velmi pestrý a zajímavý.

Zasedání ECBG 1

Jmenovky připravené v ZOO Praha

V pátek jsme se sešli v nové soukromé ZOO našeho člena Jiřího Glatta, v Zooparku Nehvizdy, kde proběhla společná komentovaná exkurze pod vedením samotného majitele, po které se konalo společné posezení do pozdních večerních hodin. V ZOO pro nás byla připravena grilovaná kýta a další bohaté občerstvení, u kterého si všichni dobře popovídali, nejen na témata o hrabavých.

Prohlídka Zooparku Nehvizdy

Prohlídka pod vedením Jiřího Glatta

Odpolední posezení v Zooparku Nehvizdy

Druhý den ráno byl sraz v ZOO Praha, kde v přednáškovém sálu proběhla hlavní část celé akce, a to samotné jednání ECBG. Řešeny byly konkrétní projekty na chov a ochranu některých druhů hrabavých, byly projednány provozní záležitosti ECBG a představitel každé sekce WPA přednesl příspěvek o aktivitách v jejich organizaci.

Následovala velmi zajímavá přednáška Zbyňka a Dagmar Laubových o poddruzích stříbrných bažantů, na které se Laubovi specializují. Poté následovala komentovaná exkurze po ZOO, pod vedením místního kurátora ptáků Antonína Vaidla. V ZOO Praha jsme strávili celý den a všichni si ho velmi užili.

Zasedání ECBG 2

Přednáška Zbyňka Laubeho

Prohlídka preparátů stříbrných bažantů

Přednáška o bažantech vietnamských

Komentovaná prohlídka Antonína Vaidla v ZOO Praha

Prohlídka ZOO Praha 1

Prohlídka ZOO Praha 2

Závěrečný nedělní den proběhl ve znamení návštěv u dvou významných privátních chovatelů, členů WPA, a to na Farmě Aves u manželů Laubových a u Miroslava Fesse. Obě návštěvy všechny účastníky velmi nadchly, protože na obou místech viděli obrovské sbírky, nejen hrabavých ptáků, ale i dalších zvířecích druhů. Na Farmě Aves byla k vidění velká sbírka hrabavých ptáků, ale také plameňáků a různých savců. U Miroslava Fesse naši hosté obdivovali kromě různých druhů hrabavých a vodních ptáků a sov, také zemědělský provoz s moderním kravínem a všichni zde mohli ochutnat mléčné produkty z místní mlékárny.

Bažantnice u Laubových

Prohlídka voliér u Laubových

Společné focení u Laubových

Prohlídka kravína Miroslava Fesse

Prohlídka voliér s ptáky u Miroslava Fesse

Večerní posezení v pražské restauraci

Veronika Zahradníčková a John Corder

Celá akce byla perfektně naplánovaná a zorganizovaná, za což bych rád poděkoval všem zainteresovaným lidem a obzvlášť Jakubovi Janoschovi za organizaci celého setkání. Dále pak našim hostitelům, což byli ZOO Praha, Zoopark Nehvizdy, Farma Aves a Miroslav Fess. Podle nadšení všech účastníků a pozitivní zpětné vazby od zahraničních hostů je zřejmé, že si akci všichni velmi užili a těší se, na další návštěvy České republiky.

Za výbor WPA CZ-SK

Petr Bach