Bažant vietnamský je neplatný taxon

Alain Hennache, Simon P. Mahood, Jonathan C. Eames & Ettore Randi

Bažant Vietnamský Lophura hatinhensis byl objeven v roce 1964 a popsán v roce 1975 podle jednoho kohouta, který byl vzhledově podobný bažantu Edwardsovu Lophura edwardsi, ale lišil se čtyřmi bílými (místo tmavě kovově modrými) ocasními pery. Stejně jako bažant Edwardsův je málo známý a v přírodě velmi ohrožený. Přes jeho zvláštní rozšíření a pochybný morfologický vzhled, byl jeho statut jen výjimečně zpochybňován. Pro objasnění taxonomického postavení bažanta vietnamského jsme zkoumali morfologický vzhled chovaných ptáků obou pohlaví a analyzovali mitochondriální DNA. Z této evidence vyplývá, že ptáci představující bažanty vietnamské jsou pravděpodobně jedinci narození z příbuzenského křížení bažantů Edwardsových v přírodě. Proto by bažant vietnamský měl být odebrán z Červeného seznamu ohrožených druhů IUCN a ostatních seznamů platných ptačích druhů. Z jejich nedávného výskytu je zřejmé, že stejně jako bažant Edwardsův v přírodě, tyto populace jsou vysoce příbuzensky prokřížené a pravděpodobně blízko vyhynutí.

Bažant vietnamský Lophura hatinhensis byl popsán v roce 1975 v knize Chim Viet Nam (ptáci Vietnamu) –  autor Vo Quy. Od té doby byl široce uznáván jako druh (Sibley & Monroe 1990; Inskipp a kol. 1996; BirdLife International 2001, 2011; Dickinson 2003). Nicméně, díky jeho podobnosti s bažantem Edwardsovým Lophura edwardsi ho někteří autoři uvádí jako poddruh tohoto druhu (Hoyo a kol. 1994; Johnsgard 1999) a druh vyšetřovaný (Vuilleumier a kol. 1992; BirdLife International 2001), nepoznaný (Johnsgard 1986) nebo nejasný (Madge & McGowan 2002; Hennache & Ottaviani 2005). Oba druhy jsou extrémně vzácnými obyvateli nízko položených širokolistých stálezelených lesů v Annamite Mountains v centrálním Vietnamu a v divočině zůstávají velmi málo známými (BirdLife International 2001). Oba druhy byly klasifikovány jako ohrožené do začátku roku 2012, kdy Lophura edwardsi byl přeřazen do kategorie kriticky ohrožený – Critically Endangered (BirdLife International 2012a). Záznamy o bažantu vietnamském pocházejí z oblasti severně od areálu výskytu bažanta Edwardsova, ale je zde také jeden záznam z provincie Thua Tien Hue. Province na jižní hranici areálu výskytu L. edwardsi (BirdLife International 2001).

Kohouti obou druhů jsou si morfologicky velmi podobní. (Vo Quy 1975) popisuje rozdíly takto: Lophura hatinhensis má tmavší barvu, bez zeleného lesku a čtyři bílá ocasní pera. Ostatní autoři zpozorovali mezi oběma druhy další rozdíly. Bažant vietnamský je větší než bažant Edwardsův s mírně dolů zakřiveným ocasem se zašpičatělými středovými ocasními pery a delšími běháky. Oba druhy mají zřetelně kovově zelená křídla, mimo sezonu páření, kdy má bažant vietnamský červenofialový lesk na křídlech (Dang Gia Tung & Le Sy Thuc 1996, Hennache et al. 1996).

Analýza mitochondriální deoxyribonukleové kyseliny proběhla z 15 vzorků bažanta vietnamského a z 6 vzorků bažanta Edwardsova, s předpokladem, že oba druhy jsou nejbližší příbuzní (Randi a kol. 1997, Scott 1997, Hennache a kol. 2003) kteří se vývojově oddělili v posledních 100 000 letech (Scott 1997, Hennache a kol. 1999). Zároveň jejich přesná fylogenetická příbuznost nemohla být přesně určena, (Scott 1997) navrhoval, aby byly uznány vývojově významné jednotky. Pro tyto údaje Hennache a kol. (1999) doporučuje, chovat je v zajetí odděleně.