Vyhynutí prvního bažantího druhu?

edwards

World Pheasant Association (WPA) oznámila, že bažant Edwardsův, endemický druh Vietnamu, může být v přírodě vyhynulý. Momentálně je zapsaný na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN jako kriticky ohrožený druh. Nachází se pouze v nížinných polo-opadavých lesích centrálního Vietnamu. Ztráta jeho životního prostředí a nadměrné využívání přírodních zdrojů měly v těchto oblastech velmi negativní vliv.

Nedostatek zpráv o tomto druhu z poslední doby v kombinaci s těmito hrozbami vedl k urychlenému průzkumu jeho areálu v naději, že bude tento druh objeven. Na začátku roku 2011, se WPA spojila s BirdLife International v  Indochina, místní organizací na ochranu lesa a lesníky, aby nalezli bažanta Edwardsova v oblasti Quang Binh a Quang Tri provinciích centrálního Vietnamu.

Zprávy o populaci bažanta Edwardsova jsou od jeho objevení a popsání v roce 1896 velmi vzácné a jejich plaché, skryté a tiché chování z nich dělá druh, který se těžko hledá a pozoruje. Skupina procházela nepřístupný a vzdálený lesní terén aby nastražila foto-pasti v Khe Nuoc Trong Watershed Protection Forest a Dakrong NR, obě lokality identifikované jako nejpravděpodobnější lokality výskytu druhu, protože jsou relativně málo zasaženy lidskou činností. Průzkumy pomocí foto-pastí se stávají velmi důležitým nástrojem pro ochránce, zejména pro lokalizaci druhů, které je těžké pozorovat.

První fáze průzkumu byla právě dokončena a přesto, že bylo zaznamenáno 28 druhů na zemi hnízdících ptáků a savců včetně téměř ohroženého bažanta preláta a druhů rodu Lophura, nebyly objeveny žádné stopy po bažantu Edwardsově. Jeho malý areál výskytu představuje pouze pár ostatních oblastí, kde by mohl být nalezen.

Selhání v nalezení druhu vzbuzuje skutečné obavy o přežití bažanta Edwardsova v přírodě, naštěstí ne všechny naděje jsou již ztraceny. Členové místní komunity informovali průzkumný tým, že se s tímto druhem nedávno setkali v Khe Nuoc Trong Watershed Protection Forest. Za použití průzkumných dovedností z nedávného tréninkového tábora vedeného WPA a kolegy z Thai university, budou BirdLife a ochránci pokračovat v průzkumu ostatních oblastí v regionu.

V celé Asii za posledních 400 roků (pro které máme záznamy) nebyl vyhuben ani jeden druh bažanta. Doufáme, že bažant Edwardsův se nestane prvním druhem vyhynulým v přírodě.

World Pheasant Association (WPA) je charitativní organizace registrovaná ve Velké Británii zabývající se ochranou a přežitím těchto druhů bažantů a příbuzných ptáků řádu hrabaví (Galliformes). Ptáci řádu hrabaví jsou z mnoha důvodů považováni za indikátory zdravého přírodního prostředí. Např. Jejich role v ekosystému, jejich citlivost na změny prostředí, a protože jsou často mezi prvními druhy trpícími nadměrným využíváním přírodních zdrojů a životního prostředí.

Pro potřeby WPA CZ-SK přeložil z korespondence s Heinerem Jackenem Ing. Jiří Mrnka.