TRAGOPAN

Tragopan satyra
česky: satyr obecný, slovensky: tragopan rožkatý

Tragopan temminckii
česky: satyr Temminckův, slovensky: tragopan modrolíci

Tragopan caboti
česky: satyr Cabotův, slovensky: tragopan perlavý