Bažant diamantový – Chrysolophus amherstiae (Leadbeater, 1829)

 • Poddruhy: monotypický
 • Výskyt: severovýchodní Barma, Yunnan, jihovýchodní Tibet, centrální Sichuan
 • Obývá: husté lesy, bambusové a křovinaté porosty v nadmořské výšce 1800-4600 m
 • Stav v přírodě: Least Concern – málo dotčený
 • Stav v zajetí: běžný
 • Dospělost: druhým rokem
 • Délka: kohout 130-173 cm; slípka 66-68 cm
 • Hmotnost: kohout 675-850 g; slípka 624-804 g
 • Snáška: v ČR v dubnu 6-12 vajec
 • Inkubace: 24 dnů
 • Velikost kroužků: 12
 • Populace v ČR: běžný (veškerá populace jsou vesměs kříženci s baž. zlatým)
 • Náročnost chovu: nenáročný