Výstava Bažant poľovný

LESY Slovenskej republiky, š. p. Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene predstavuje pravidelne širokej verejnosti jedného z významných zástupcov fauny našich lesov. V sérii výstav, kde verejnosť mohla podrobnejšie poznávať Jeleňa, Srnca alebo Diviaka lesného, Lesnícke a drevárske múzeum pokračuje s výstavou na tému Bažant poľovný. 
Bažant je verejnosti pomerne známy a vníma ho ako bežného obyvateľa našich nížinných lesov, polí a lúk. Bažant však u nás nie je druhom pôvodným. Výstava je orientovaná pre všetkých návštevníkov. Od tých najmenších, ktorých zaujmú dermoplastické preparáty pestrých východoázijských bažantov i dioráma s preparátmi bažantov napodobňujúca ich životné prostredie. Samozrejme žiaci základných aj stredných škôl si tiež obohatia svoje znalosti zo zoológie či biológie. Výstava môže byť podnetom mnohých diskusií aj odbornej verejnosti. Viac…

pozvanka.cdr